Upacara Haid Pertama

 

Bila anak perempuan baru pertama kali haid (anggarap sari), selama tiga hari tidak boleh ke luar rumah. Rambutnya digelung dengan ikatan tali benang lawe dengan maksud agar rambutnya tidak terlepas.
Selama tiga hari itu pula anak tersebut tidak boleh mandi. Apabila duduk harus beralaskan kantong dari lawon (kain putih) yang berisi jamu galian.
Setelah tiga hari anak itu dimandikan dengan kembang setaman. Selesai mandi mengunyah jamu seperti pada waktu sunatan hanya perlu ditambah buah delima putih yang masih muda sekali (pentil), temu lawak, jeruk purut, cengkeh dua biji, pentil kates (buah pepaya yang masih muda).